Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā steidzami vajadzīgs (uz skolotāju prombūtnes laiku) profesionālās ievirzes izglītības vijoles spēles skolotājs ar slodzi 28 mācību stundas nedēļā, ar papildslodzi koncertmeistars – mūziķis simfoniskajā orķestrī.

Prasības- augstākā izglītība mūzikā.

CV sūtīt uz jirmv@jirmv.lv 

Tālrunis papildus informācijai: +37129390214, +37126336039