2019. gada 17. un 18. janvārī notika Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas reģiona profesionālās ievirzes izglītības iestāžu Valsts konkursa II kārta pūšaminstrumentu spēles un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem. Dalībai konkursa II kārtā no mūzikas skolām tika izvirzīti 87 audzēkņi. Konkursā piedalījās 82 audzēkņi. Visplašāk konkursa II kārtā bija pārstāvēta Balvu mūzikas skola (27 audzēkņi) un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ( 20 audzēkņi).

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu pārstāvēja: Flautas spēlē Elizabete Geikina-Tolstova, Lorete Lucjanova, Annija Sīle; Klarnetes spēlē Ervins Smirnovs, Marta Paula Sejāne, Dāvids Skudra; Fagota spēlē Jurijs Koršenkovs, Katrīna Kozlova; Saksofona spēlē Māra Medne, Andrejs Daniils Sorokins, Katrīna Belinska; Mežraga spēlē Amanda Raudive; Trompetes spēlē Iļja Rogovs; Eifonija spēlē Ņikita Rogovs; Sitaminstrumentu spēlē Armands Laganovskis, Pāvils Vancāns, Andrejs Grocs, Mareks Gusāns, Andžejs Rasims un Ričards Benislavskis. Audzēkņi tika atzinīgi novērtēti, kopumā iegūstot 9 trešās vietas, 4 otrās vietas un 2 pirmās vietas.

Tiesības piedalītie Valsts konkursa III kārtā Rīgā no Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas ieguva 10 audzēkņi: Eizabete Geikina – Tolstova, Lorete Lucjanova, Marta Paula Sejāne, Dāvids Skudra, Māra Medne, Katrīna Belinska, Amanda Raudive, Pāvils Vancāns, Mareks Gusāns un Ričards Benislavskis.

Paldies audzēkņiem, vecākiem, skolotājiem un koncertmeistarēm par ieguldīto darbu!

Novēlam radošus sniegumus, veiksmi un izturību finālistiem Rīgā!