2019. gada pavasaris IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņiem ir bagāts ar koncertiem un konkursiem. Viens no tiem bija XIV Latgales jauno pianistu konkurss Balvos. Tajā piedalījās 38 audzēkņi no vairākām Latgales reģiona Mūzikas skolām.
Balvu konkurss ir īpašs ar labvēlīgu gaisotni, labu organizāciju un uzmanīgu, vērīgu attieksmi pret visiem jaunajiem māksliniekiem. Katrs dalībnieks un pedagogs saņēma pateicību par ieguldīto darbu.

Konkursa programma paredz katram audzēknim atskaņot brīvas izvēles skaņdarbus: latviešu komponistu darbu un darbu, kas sacerēts līdz 20. gadsimtam.

Mūsu skolu XIV Latgales jauno pianistu konkursā pārstāvēja pieci audzēkņi:
2. klases audzēkņi Veronika Skurjate (ped. Ilze Rauza) un Ervins Smirnovs (ped. Ineta Lontone);
3.klases audzēkne Marija Seļakova (ped. Ilze Rauza), 4.klases audzēknis Ņikita Deikins (ped. Ineta Lontone) un 7.klases audzēknis Aivis Trukšāns (ped. Ilze Rauza).
Pedagogi ir gandarīti un uzskata, ka mūsu audzēkņu sniegums bija veiksmīgs un profesionāls, ko apliecināja žūrijas komisijas spriedums:

2.-3.klašu grupā 1.vieta tika piešķirta Ervinam Smirnovam, 
2.vieta – Marijai Seļakovai un Diploms par veiksmīgu piedalīšanos – Veronikai Skurjatei! 
Savukārt 6.-8.klašu grupā 1.vietu ir ieguvis Aivis Trukšāns!

Apsveicam audzēkņus, viņu skolotājus un lepojamies ar panākumiem! Paldies skolotājām par teicamu darbu, bērniem – par pacietību un izturību, kā arī JIRMV direktoram Romānam Ivanovam par sniegto atbalstu.

Pēc gada jaunie mākslinieki pulcēsies jau XV Latgales jauno pianistu konkursā.