šodien JIRMV lielajā zālē notika tālākizglītības kursi mūzikas vēsturē un teorijā.
Paldies lektoriem Andris Vecumnieks, Ieva Rozenbaha, Valdis Bernhofs