2019. gada 30. aprīlī Rēzeknes 3. vidusskolā notika koncerts, lai iepazīstinātu 1.-4. klašu bērnus ar mūzikas instrumentiem, kurus var apgūt, mācoties mūzikas skolā.

Savas prasmes, spējas un meistarību rādīja JIRMV mūzikas skolas 1.-6. klases audzēkņi: Rebeka Kristiāna Skudra (ped. L. Svilāne), Māra Medne (ped. H. Bauga),

Anastasija Zeiliša (ped. I. Runča), klavieru duets – Dāvis Rimša un Edgars Reinis Slavinskis (ped. N. Sarkane), Amanda Raudive (ped. A. Komuls), Mihails Barišnikovs (ped. T. Kricka),

Marta Paula Sejāne (ped. H. Bauga), Katrīna Kozlova (ped. A. Opincāns), Toms Kozlovs (ped. A. Maļkevičs) un koncertmeistares S.Sergejeva un J.Paura.

Pateicamies 3. vidusskolas vadībai par draudzīgo uzņemšanu un ceram arī uz turpmāku sadarbību!

Rakstu sagatavoja Marina Belova