16.maijā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā izskanēja nu jau par tradīciju kļuvušais laureātu apbalvošanas koncerts Subdominante Dominante Tonika. Koncertā tika gaidīti 2018./2019. mācību gada laureāti, viņu pedagogi un koncertmeistari, kā arī skolas sadarbības partneri, kas saņēma pateicības vārdus par ieguldīto darbu un sadarbību. Šogad dažāda mēroga konkursos piedalījās ap 60 audzēkņiem, kā arī kolektīvu dalībnieki. Daudzi audzēkņi piedalījās vairākos konkursos. Tieši šie jaunie mūziķi (1.vietu ieguvēji un starptautisku konkursu laureāti) veidoja koncerta programmu – radošus, muzikāli daudzveidīgus un sirsnīgus priekšnesumus, kas ļāva apzināties, cik veiksmīgi mākslinieki darbojas mūsu mūzikas skolā un vidusskolā.

Pateicību par gūtajiem panākumiem konkursos un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē saņēma seši III vietu ieguvēji – Ņikita Rogovs, Mihails Barišņikovs, Eduards Geikins-Tolstovs, Arnis Stepiņš, Edijs Strušels, Elizabete Geikina-Tolstova; divi III un II vietu ieguvēji – Eduards Buravecs un Veronika Skurjate; septiņi II vietu ieguvēji – Kirills Beļikovs, Andrejs Daniils Sorokins, Raitis Skrebeļs, Diāna Kempiša, Amanda Raudive, Kristīne Bufale, Marija Seļakova; četri III un I vietu ieguvēji – Ervins Smirnovs, Aivis Trukšāns, Einhards-Aleksandrs Čačka, Dāvids Skudra; viens III, II un I vietas ieguvējs – Marta Paula Sejāne; trīs II un I vietu ieguvēji – Katrīna Belinska, Māra Medne, Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris; seši I vietu ieguvēji – Inta Ragause, Liene Skrebinska, Huberts Zimackis, Ainārs Kiserovskis, meiteņu koris Krelles, IV kurss. Laureātu pulkam pievienojas arī JIRMV jauktais koris, kas sestdien, 18.maijā konkursā Fern Flower International – 2019 Minskā ieguva Grand Prix balvu. Apsveicam!

Audzēkņu panākumi nebūtu iespējami bez pedagogu un koncertmeistaru ieguldījuma, tādēļ sirsnīga pateicība izskanēja arī pedagogiem: Danutai Kārkliniecei, Romualdai Dāvidai, Ilonai Čudarei, Oskaram Krukovskim, Diānai Gaidulei, Valdai Čakšai, Innai Pētersonei, Ilzei Rauzai, Inetai Lontonei, Jānim Veļičko, Lolitai Svilānei, Haraldam Baugam, Aivaram Komulam, Romānam Ivanovam, Gaļinai Kolotuhinai, Sandrai Mežorei, Tatjanai Krickai, Ērikam Čudaram, Andai Lipskai, Svetlanai Sergejevai, Jeļenai Paurai, Žanetei Solovjevai, Irinai Kigitovičai.

Īpašs paldies arī mūsu sadarbības partneriem un sponsoriem: Latgales vēstniecībai GORS, Aleksandram Bartaševičam un Rēzeknes pilsētas domei, Monvīdam Švarcam un Rēzeknes novada domei, SIA Kraģītis, SIA Latgales ziedi, Pašvaldības aģentūrai Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs, Zvaigznes grāmatnīcai Rēzeknē, Rēzeknes Tūrisma informācijas centram.