Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas

profesionālās ievirzes izglītības programmu

uzņemšanas eksāmenu 2019. – 2020. mācību gadam

uzņemto audzēkņu rezultāti

1.klase

Kods Punktu skaits Izglītības programma
39 15 Klavierspēle
8 “Saules zaķis” Klavierspēle
35 15 Klavierspēle
14 15 Klavierspēle
25 12 Klavierspēle
11 12 Klavierspēle
58 12 Klavierspēle
33 15 Klavierspēle
59 12 Klavierspēle
28 14 Klavierspēle
43 12 Klavierspēle
48 14 Vijoles spēle
23 13 Vijoles spēle
32 14 Vijoles spēle
34 15 Vijoles spēle
24 14 Vijoles spēle
15 13 Ģitāras spēle
6 12 Ģitāras spēle
47 14 Ģitāras spēle
55 14 Ģitāras spēle
13 12 Mežraga spēle
20 12 Trompetes spēle
30 12 Flautas spēle
4 13 Flautas spēle
52 15 Saksofona spēle
27 15 Klarnetes spēle
57 14 Fagota spēle
17 15 Sitaminstrumentu spēle
10 13 Sitaminstrumentu spēle
16 12 Sitaminstrumentu spēle
38 14 Akordeona spēle
46 13 Akordeona spēle
31 12 Akordeona spēle
12 13 Akordeona spēle
9 12 Akordeona spēle
21 15 Akordeona spēle
53 15 Vokālā mūzika – Kora klase
42 12 Vokālā mūzika – Kora klase
37 13 Vokālā mūzika – Kora klase
45 14 Vokālā mūzika – Kora klase
1 “Saules zaķis” Vokālā mūzika – Kora klase
3 15 Vokālā mūzika – Kora klase
49 13 Vokālā mūzika – Kora klase
26 “Saules zaķis” Vokālā mūzika – Kora klase
22 “Saules zaķis” Vokālā mūzika – Kora klase
44 15 Vokālā mūzika – Kora klase

3.klase

Kods Punktu skaits Izglītības programma
2 Pamatojoties uz teorētisko un vokālo zināšanu atbilstību Vokālā mūzika – Kora klase