2019./2020. mācību gadam
JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA
izsludina audzēkņu papilduzņemšanu mūzikas skolā šādās

izglītības programmās:

  • čella spēle (7-8 gadus vecus)
  • ģitāras spēle (7-9 gadus vecus)
  • pūšaminstrumentu spēle (7-12 gadus vecus)

IESTĀJEKSĀMENI

  1. augustā (trešdiena) plkst. 11:00

Uz eksāmeniem audzēkņiem jāierodas kopā ar vecākiem.

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (uz vietas)
  • dzimšanas apliecības kopija
  • izziņa par veselības stāvokli

Dokumentus pieņem skolas kancelejā līdz 20. augustam

no plkst. 9.00 līdz 16.00 (darba dienās)

Uzziņas pa tālr. 26336039