2019./2020. mācību gadam
JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA
izsludina audzēkņu papilduzņemšanu MŪZIKAS VIDUSSKOLĀ
visās izglītības programmās:

IESTĀJEKSĀMENI

21. augustā (trešdiena)

  • plkst. 10:00 – specialitātē
  • plkst. 13:00 – solfedžo
  • plkst. 14:30 – klavierspēle (mūzikas vēsture un teorija, diriģēšana)

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums no vecākiem ( uz vietas)
  • vispārējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija),
  • izglītības apliecinošs dokuments par mūzikas skolas beigšanu vai liecība (kopija),
  • medicīniskā izziņa par izglītojamā veselības stāvokli
  • 4 fotogrāfijas (3×4).

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase.

Uzziņas pa tālr. 29115508

Dokumentus pieņem skolas kancelejā līdz 20. augustam

no plkst. 9.00 līdz 16.00 (darba dienās)