Dažādu pūšamo mūzikas instrumentu, kokļu un ansambļa spēles meistarklases JIRMV audzēkņiem
11.09.2019. Pasniedzēja Ieva Nīmane