Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem šogad esam pirmajā vietā starp Rēzeknes vidusskolām

1. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 70.17
2. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 66.59
3. Rēzeknes 5. vidusskola 63.34
4. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola 60.40
5. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 59.54
6. Rēzeknes 6. vidusskola 56.26
7. Rēzeknes Katoļu vidusskola 53.74
8. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 50.10
9. Rēzeknes 3. vidusskola 49.48
10. Rēzeknes 2. vidusskola 42.22
11. Rēzeknes 4. vidusskola 38.28
12. Rēzeknes tehnikums 30.81

* Atsaucoties uz https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2019/