2020.gads Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā iesākās ar izzinošu, radošu, uz atjautību un zināšanām balstītu pasākumu – festivālu par godu Ludviga van Bēthovena 250.jubilejai.

Festivāla galvenais mērķis bija veicināt komponista biogrāfijas, daiļrades izpēti un popularizēšanu mūzikas skolu audzēkņu vidū, kā arī jaunas pieredzes ieguvi.

Festivālā piedalījās 10 Ziemeļlatgales reģiona mūzikas skolas no tālākiem un tuvākiem novadiem – no Baltinavas, Balviem, Gulbenes, Kārsavas Ludzas, Maltas, Rēzeknes, Viļāniem, Varakļāniem, Zilupes.

Zālē virmoja draudzīga, apņēmības pilna gaisotne. Topošie mūziķi pildīja piecus dažāda tipa uzdevumus, kuri bija intriģējoši, faktoloģiski bagāti un sniedza jaunu zināšanu bagāžu festivāla apmeklētājiem. Viņiem bija jāatbild uz pašu jautājumiem, kuri tika iesūtīti iepriekš, jāpieveic tēmu viktorīna, jāizlabo kļūdas Bēthovena biogrāfijā, jāatbild uz video, audio un vizuāliem jautājumiem, kā arī jānoreaģē ātrajos jautājumos jeb triecienviktorīnā. Atraktīvākā un zinošākā komanda saņēma balvu – biļetes uz koncertu “Bēthovens, Vasks un Auznieka koncerts elektriskajai ģitārai. Sinfonietta Rīga, Dži Dži”. Paldies festivāla sponsoram Latgales Vēstniecībai GORS! Apsveicam Maltas Mūzikas skolas komandu “Redīsu Revolūcija” ar labāko rezultātu komandu uzdevumos!

Mūzikas skolu audzēkņiem tika uzdots arī mājasdarbs – vēstule Bēthovenam. Iesūtītos darbus izvērtēja topošie muzikologi, IP Mūzikas vēsture un teorija audzēkņi, kopvērtējumā izvirzot trīs, viņuprāt, labākās vēstules. Veiksmīgāko vēstuļu autori ieguva simpātijas balvas – spēli “Latvija. Kartītes ar 600 visdažādākajiem jautājumiem”. Paldies par sadarbību balvu sagādāšanā Rēzeknes “Zvaigzne ABC” grāmatnīcai! Apsveicam Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkni Kseniju Jegorovu, Baltinavas Mūzikas un mākslas audzēkni Jurģi Milakni un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkni Ievu Sutinu ar iegūtajām simpātiju balvām!

Un kā jau dzimšanas dienā pienākas, festivāla noslēgumā tika baudīts gards svētku kliņģeris.

Liels paldies visiem dalībniekiem un viņu skolotājiem, pasākuma vērotājiem un organizatoriem par sirsnīgu kopā būšanu. Uz tikšanos nākamreiz!

Sintija Onužāne