21. februārī Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā notika VII Starptautiskais Arvīda Žilinska
jauno pianistu konkurss. Konkursā piedalījās 46 dalībnieki.
Konkursu vērtēja žūrijas priekšsēdētājs Andžejs Podorskis (Private music school of I and II
degree EGIDA, Poliia), pianiste Nora Lūse, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
lektore Vispārējo klavieru katedrā Ilze Kundziņa.
Mūsu skolas 2. klases audzēkne Anna Ahverdjanca (ped. Ilze Rauza) konkursā ieguva 3. vietu.
Apsveicam!!! Vēlam neatlaidību, veiksmi un spēlētprieku!!!