IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle

Kods Nr.7uzņemt

IP Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle

Kods Nr.5uzņemt
Kods Nr.8uzņemt

IP Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle

Kods Nr.4uzņemt
Kods Nr.3neuzņemt

IP Vokālā mūzika – Kora klase

Kods Nr.9uzņemt

IP Sitaminstrumentu spēle

Kods Nr.1uzņemt