Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola kopš 2014. gada pirmā Latvijā īsteno programmu “Mūzika” virzienā “Tradicionālā mūzika” vidējās profesionālās izglītības līmenī. Šo gadu laikā programmu ir absolvējuši 14 audzēkņi, kuri turpina muzikālo karjeru ansambļos, amatierkolektīvu vadībā, apgūstot arī augstāko izglītību. JIRMV ir izveidojies tradicionālās mūzikas ansamblis, tajā darbojas gan profesionālās ievirzes, gan profesionālās skolas audzēkņi, apgūstot un spēlējot dažādus tautas mūzikas instrumentus.

 2020. gada 23. oktobrī  skolā  notiks Aigas Bokanovas cimbalas spēles meistarklase. Aiga Bokanova kā cimbalas mūziķe ir piedalījusies vairākos muzikālajos uzvedumos un koncertos (“Latgales gredzens”, cimbalas spēle senās mūzikas grupā “Gaurata Gaura”, festivāls “Ūdensgabali” tautas mūzikas programma), pētījusi tradicionālās mūzikas spēles tradīcijas, studējusi etnomūziku.

Cimbole jeb, saukta arī par cimbalu, ir instruments, kurš 19. gadsimtā bija labi zināms visā Latvijā. Instruments šobrīd ir nepamatoti aizmirsts, bet tradicionālās mūzikas pazinēji uzskata, ka nepieciešams instrumentu atkal popularizēt un nogādāt kultūrvidē, kur tas ir veiksmīgi darbojies un bijis.

Meistarklasi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.