Katru gadu 22. novembrī Baznīca svin jaunavas un mocekles Sv.Cecīlijas svētkus. Jau kopš viduslaikiem svētā Cecīlija tiek godināta kā mūziķu aizbildne. Šis datums īpašs kļuvis arī JIRMV kolektīvam, kad Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā tiek svinēta svētā Mise skolas nodomā. Arī šogad, neskatoties uz COVID vīrusa radītajiem apstākļiem, svētā Mise notika. Lai gan izpalika plānotais JIRMV audzēkņu koncerts, tomēr svētās Mises norisi kuplināja sanākušo JIRMV skolotāju un audzēkņu izpildītās Mises daļas un dziesmas. Šoreiz Mises muzikālo vadību uzņēmās IV kursa audzēkne – ērģelniece Diāna Backāne (ped.B.Betlere, liturģijas ped. B.Everse). Kā pilnskanīgs akords šīs dienas notikumam izskanēja P.Fletchera Tokāta.

 Lai Dievs dāvā savu svētību, piepilda ar mīlestību un vada savā apredzībā!