Profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi mācības uzsāk no 2021. gada 25. janvāra.

Mācību process vidējās izglītības programmās turpinās attālināti.