!!!Ārkārtējā situācija visā valsts teritorijā noteikta līdz 2021. gada 6. aprīlim!!!

  2021. gada 5. februārī Ministru kabinets veica grozījumus rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.  

Profesionālās ievirzes izglītības programmas ( Mūzikas skola) – turpinām strādāt attālināti.

Profesionālās vidējās izglītības programmas – turpinām strādāt attālināti, izņemot pēdējo kursu –  mācību process klātienē IV kursa un III kursa trīsgadīgo izglītības programmu audzēkņu individuālo mācību priekšmetos, kas nepieciešami profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanai. Šajā gadījumā jāievēro princips 1:1.