2021. gada 18. un 19.martā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi Inta Ragause, Imants Spīčs, Eduards Geikins-Tolstovs kopā ar skolotāju Ilonu Čudari piedalījās starptautiskā konferencē Briselē “Mūsu klimats, mūsu nākotne” (Our Climate, Our Future). Konferencei skola bija pieteikusies jau 2020. gadā un no 150 Latvijas skolām tika izvēlēta kā Latvijas pārstāvis, taču Covid-19 dēļ konference tika atcelta un šajā gadā rīkota tiešsaistē.

Konferences mērķis ir veidot diskusijas dažādu valstu jauniešu vidū, lai iesniegtu labākās idejas Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, kas tālāk šīs idejas varētu virzīt izskatīšanai Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam. Konferencē piedalījās 296 dalībnieki no 33 Eiropas Savienības valstīm un kandidātvalstīm. Jaunieši tika sadalīti grupās, kurās notika diskusijas un ideju ģenerēšana. Aktīvākie jaunieši idejas prezentēja Eiropas Komisijas pārstāvim.

Paldies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par iespēju piedalīties šajā konferencē, kas ļāva palūkoties uz klimata problēmām starptautiskā līmenī. Jauniešiem bija lieliska iespēja izmantot savas angļu valodas zināšanas un smelties pieredzi komunikācijā ar dažādu kultūru pārstāvjiem.