26.-27. martā Daugavpilī norisinājās I Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss. Tā mērķis ir sekmēt muzicēšanas prasmju attīstību jaunajiem mūziķiem un godināt pasaules gleznotāja Marka Rotko vārdu, kurš dzimis Daugavpilī. Konkursā piedalījās 350 bērni un jaunieši no 14 pasaules valstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Kanādas, Polijas, Krievijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Vācijas, Indijas, Ukrainas, Moldovas, Portugāles). Konkurss noritēja četrās kategorijās: Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, Klavierspēle, Akordeona spēle.

Esam priecīgi un lepni par Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu panākumiem –

2.klases audzēkne Estere Vogule (ped. Ilze Rauza) klavierspēles kategorijā ieguva III pakāpes diplomu,

2.klases audzēknis Ervīns Ratinskis (ped. Vija Poikāne) akordeona spēles kategorijā ieguva III pakāpes diplomu.

Sirsnīgi sveicam audzēkņus un viņu skolotājas ar panākumiem!