Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
uzņem audzēkņus mūzikas skolā 2021./2022. mācību gadam šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās

 • KLAVIERSPĒLE

Izglītojamā vecums: 7 – 8 gadi, apmācības ilgums: 8 gadi

 • ĒRĢEĻSPĒLE

Izglītojamā vecums: 7 – 8 gadi, apmācības ilgums: 8 gadi

 • AKORDEONA SPĒLE

Izglītojamā vecums: 8 – 11 gadi, apmācības ilgums: 6 gadi

 • VIJOLES SPĒLE

Izglītojamā vecums: 7 – 8 gadi, apmācības ilgums: 8 gadi

 • ČELLA SPĒLE

Izglītojamā vecums: 7 – 8 gadi, apmācības ilgums: 8 gadi

 • ĢITĀRAS SPĒLE

Izglītojamā vecums: 7 – 9 gadi, apmācības ilgums: 6 gadi

 • KORA KLASE

Izglītojamā vecums: 7 – 8 gadi, apmācības ilgums: 8 gadi

 • FLAUTAS SPĒLE
 • KLARNETES SPĒLE
 • SAKSOFONA SPĒLE
 • FAGOTA SPĒLE
 • TROMPETES SPĒLE
 • MEŽRAGA SPĒLE

Izglītojamā vecums 7 – 11 gadi, apmācības ilgums: 6 gadi

 

Izglītojamā vecums 7 – 11 gadi, apmācības ilgums: 6 gadi

 • Elektroniskā pieteikšanās līdz 7. jūnijam aizpildot anketu 
 • Informācija par iestājeksāmeniem un
  iesniedzamajiem dokumentiem tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu 
 • Informatīvais tālrunis: 20235656