Arī 2021.-2022. mācību gada I semestrī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas I-IV kursa audzēkņi kļūst līdzdalīgi Latvijas valsts finansētā atbalsta programmā „Latvijas skolas soma”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās ietvaros arī JIRMV vidusskolas audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Par spīti esošajiem ierobežojumiem, programma ietver ļoti daudzus digitālus resursus un pasākumus, kas ļauj iepazīt Latvijas bagātību dažādās nozarēs, piem., mūzika, deja, kino, teātris, arhitektūra, literatūra u.c.

22. septembrī vidusskolas audzēkņiem bija iespēja skatīt koncertlekciju “Dzeja un mūzika”. Koncertlekcijas vadītājs, mūziķis Mikus Abaroniņš stāstīja par Aleksandru Čaku, Raini, Imantu Ziedoni, Aspaziju, Vizmu Belševicu, Klāvu Elsbergu, Ojāru Vācieti un citiem. Kā arī iezīmēja saikni starp dzeju un mūziku, pētot, kuri komponisti ir rakstījuši mūziku ar šo rakstnieku dzejas rindām, un kā veidojās sadarbība starp šīm mākslām.

3. novembrī tiešsaistē audzēkņi noskatījās vienu no jaunākajām latviešu filmām “Tizlenes”. Filma akcentē un caurskata tādas tēmas kā pusaudžu vecums, klases biedru attiecības, tieksme pēc popularitātes, prioritāšu izvirzīšana, sociālie jautājumi. 

Paldies Latvijas skolas somas programmai par sniegto iespēju iepazīt Latvijas kultūrvidi, spējot ne tikai izzināt, bet arī diskutēt par daudzām aktuālām tēmām!