18. martā Viļānu MMS notika Tautas mūzikas meistardarbnīca, kuru vadīja IP Mūzika (Tradicionālā mūzika) pedagogi Liene Brence, Aleksandrs Maļkevičs un Dace Baltkāje.

Meistardarbnīcas laikā mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem tika piedāvāta iespēja iepazīt un pamēģināt spēlēt dažāda veida tautas mūzikas instrumentus kā, piemēram, vijole, bubyns, stabule, celma bungas, mandolīna, kokle un akordeons.

Kopumā Tautas mūzikas meistardarbnīcā piedalījās 19 Viļānu MMS audzēkņi un 5 pedagogi. Dalībnieki darbojās divos posmos, katrā posmā trīs grupās. Mainot grupas, audzēkņiem bija iespēja izmēģināt savas prasmes divu dažādu instrumentu spēlē. Meistardarbnīcas laikā vērtīga bija tieši kopīgā muzicēšana un spēja atbrīvoties, spēlējot pēc dzirdes.

L. Brence, D. Baltkāje un A. Maļkevičs ar Tautas mūzikas meistardarbnīcu dosies ciemos arī pie Ludzas mūzikas pamatskolas (25. marts) audzēkņiem un viņu pedagogiem.

Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds. Projekta mērķis ir iepazīstināt bērnu skolu audzēkņus ar tautas mūzikas instrumentiem, to veidiem, skaņu un spēles īpatnībām, lai iespējams, turpinot mācības mūzikas vidusskolā, spētu pieņemt lēmumu par sev piemērotākās izglītības programmas un instrumenta izvēli.

Paldies Viļānu MMS par sirsnīgo un viesmīlīgo uzņemšanu, meistardarbnīcas vadītājiem par dalīšanos savā pieredzē un prasmēs un dalībniekiem par izrādīto interesi, aktīvo dalību! Novēlam visiem, lai šis pavasaris un mācību semestris ir aktīvs, radošs, mūzikāls un saules piepildīts!