25. martā Ludzas MP notika Tautas mūzikas meistardarbnīca, kuru vadīja IP Mūzika (Tradicionālā mūzika) pedagogi Liene Brence, Aleksandrs Maļkevičs un Dace Baltkāje.

Meistardarbnīcas laikā mūzikas pamatskolas audzēkņiem un pedagogiem tika piedāvāta iespēja iepazīt un pamēģināt spēlēt dažāda veida tautas mūzikas instrumentus kā, piemēram, vijole, bubyns, stabule, celma bungas, mandolīna, kokle un akordeons.

Kopumā Tautas mūzikas meistardarbnīcā piedalījās 12 Ludzas MP audzēkņi un 1 pedagogs. Dalībnieki darbojās divos posmos, katrā posmā trīs grupās. Mainot grupas, audzēkņiem bija iespēja izmēģināt savas prasmes divu dažādu instrumentu spēlē. Meistardarbnīcas laikā vērtīga bija tieši kopīgā muzicēšana un spēja atbrīvoties, spēlējot pēc dzirdes.

L. Brence, D. Baltkāje un A. Maļkevičs ar Tautas mūzikas meistardarbnīcu kopumā devās uz trīs skolām – Ludzas MP, Viļānu MMS un Balvu MS, pirmo meistardarbnīcu vadot te pat pie mums JIRMV.  

Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds. Projekta mērķis ir iepazīstināt bērnu skolu audzēkņus ar tautas mūzikas instrumentiem, to veidiem, skaņu un spēles īpatnībām, lai iespējams, turpinot mācības mūzikas vidusskolā, spētu pieņemt lēmumu par sev piemērotākās izglītības programmas un instrumenta izvēli.

Paldies Ludzas MP par vēlmi kopā strādāt, muzicēt, iesaistīt savas skolas audzēkņus muzikālās aktivitātēs. Meistardarbnīcu izbraukuma tūre ir noslēgusies, tāpēc turpmāk visus interesentus, kuri ir sapratuši, ka tradicionālā mūzikas ir tā, kas viņus patiešām uzrunā, aicinām pievienoties JIRMV muzikālajam pulkam! Kopā attīstīsim savus talantus, prasmes un nepārtraukti rosināsim vēlmi muzicēt. Novēlam visiem, lai šis pavasaris un mācību semestris ir aktīvs, radošs un patiesi veiksmīgs!

Uz tikšanos JIRMV!