Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas rīkotais konkurss “Skaņais bolss” šogad norisinājās attālinātā formātā. Konkursā tika aicināti piedalīties jaunie vokālisti – Latgales mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Dalībniekiem bija jāiesūta viens kopējs video, kurā atskaņoti divi dažāda rakstura skaņdarbi: latgaliešu tautasdziesmas apdare no 2020. gada “Skaņais bolss” krājuma un brīvas izvēles skaņdarbs atbilstoši konkursa dalībnieka vecumam un spējām.

Kopumā saņēmām un žūrijas rīcībā nodevām 30 mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņu iesūtītos video. Konkursā tika pārstāvētas 8 reģiona mācību iestādes. Balstoties uz žūrijas izvērtējumu punktos, skolu audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas, atzinības un specbalvas par īpaši atzīmējamu un uzslavējamu sniegumu. Šogad konkursā 1. vietas ieguvuši pārstāvji no Balvu Mūzikas skolas un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas. Par 2. vietas ieguvējiem kļuvuši audzēkņi no Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas, Ludzas Mūzikas pamatskolas, Aglonas bazilikas Kora skolas un Balvu Mūzikas skolas. Savukārt, 3. vietas diplomi nonāks pie pārstāvjiem no Ludzas Mūzikas pamatskolas, JIRMV, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas, SBDMV. Tika piešķirts arī pavisam neliels skaits Atzinības rakstu. Konkursa žūrija vienbalsīgi lēma, ka vēlas izcelt dažus konkursa dalībniekus par īpaši augstvērtīgu sniegumu, piemērotāko izvēles skaņdarba izpildījumu, obligātā skaņdarba izpildījumu, atraktivitāti un izteiksmīgumu. “Skaņā bolsa” žūrijas specbalvas saņems audzēkņi no JIRMV, Balvu MS, Aglonas bazilikas Kora skolas un SBDMV.

Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem par uzdrīkstēšanos, vēlmi pierādīt savas spējas un kvalitatīvajiem konkursa pieteikuma priekšnesumu ierakstiem. Paldies pedagogiem, kas audzēkņus sagatavojuši konkursam, dalījušies savās zināšanās un prasmēs! Nākošais ir “Skaņā bolsa” festivāla gads, tāpēc ceram, ka spēsim, drīkstēsim aicināt dalībniekus un pedagogus pie sevis uz JIRMV, lai tiktos, dalītos pieredzē un muzikāli pavadītu laiku.

Paldies par atbalstu un sarūpētajām dāvanām Latgales vēstniecībai GORS, Rēzeknes Ausmeņai Kebabs, grāmatnīcai Zvaigzne ABC, kafijas grauzdētavai KUUP un SIA Latstab.

JIRMV konkursā “Skaņais bolss” pārstāvēja un godalgotas vietas saņēma: Liene Indriksone (2.vieta, ped. Guntra Kuzmina-Jukna), Agrita Fjodorova (2.vieta, ped. Guntra Kuzmina-Jukna), Laura Doropoļska (2.vieta, ped. Danuta Kārkliniece), Laura Elizabete Karčevska (2.vieta, ped. Guntra Kuzmina-Jukna), Adrians Čudars (2.vieta, ped. Ingrīda Balode), Kirils Briga (2.vieta, ped. Danuta Kārkliniece), Eva Stikāne (3.vieta, ped. Ilze Grēvele-Skaraine), Alise Apeine (3.vieta, ped. Ilze Grēvele-Skaraine), Beatrise Lipska (3.vieta, ped. Guntra Kuzmina-Jukna), Markuss Slavinskis (3.vieta, ped. Ilze Grēvele-Skaraine), Dāvis Rimša (3.vieta, ped. Danuta Kārkliniece), Samanta Vēvere (Atzinība, ped. Danuta Kārkliniece) un Jūlija Žurzdina (Atzinība, ped. Ilze Grēvele-Skaraine). Eva Stikāne saņēma žūrijas specbalvu par atraktīvāko priekšnesumu, bet Agrita Fjodorova saņēma žūrijas specbalvu par izjustāko priekšnesumu. Vēlam veiksmi un panākumus JIRMV audzēkņiem un pedagogiem turpmākajos konkursos. Lai panākumi iedvesmo turpmākajiem darbiem un virza uz arvien jaunām uzvarām!

Lai skan!