Vēsā un pelēcīgā 20. maija rītā, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā no pelēcības nebija ne miņas. Šajā dienā skola tapa tik krāsaina, silta, smaidiem un ievu ziedu smaržas piepildīta, kā tas sen nebija piedzīvots! Atceroties pagājušo gadu notikumus un apstākļus, secinājām, ka kopš 2019. gada maija skolas Lielā zāle nav sevī pulcējusi tik lielu ciemiņu skaitu, kāds tas bija mūzikas skolas izlaiduma dienā.

Šogad mūzikas skolu absolvēja 24 fantastiski un radoši jaunieši. Viņi sevi godam parādījuši noslēguma eksāmenos (kāds – pat ar izcilību) un dažādos konkursos (gan Latvijas, gan starptautiskas nozīmes). Absolventi, kuri uzrādījuši ļoti labus, teicamus, izcilus rezultātus mācībās, aktīvi un rezultatīvi piedalījušies dažādos muzikālos konkursos un godam pārstāvējuši skolas vārdu ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, saņēma īpašus Pateicības rakstus. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola izteica īpašu pateicību Edgaram Reinim Slavinskim par izciliem sasniegumiem mācībās, jo Edgars Reinis visus noslēguma pārbaudījumu ir nokārtojis ar augstāko vērtējumu – 10 ballēm! Edgars Reinis tika apbalvots ar Goda absolventa piemiņas balvu.

Izlaiduma sākumā visiem klātesošajiem tika piedāvāts absolventu koncerts, kura laikā mums bija iespēja vēlreiz pārliecināties par šo jauniešu apbrīnojamo talantu un spējām. Liels gods, lepnums un prieks bija manāms katra klātesošā pedagoga acīs, katra vecāka acīs! Absolventu koncertā uzstājās: 5. – 8. klašu vijolnieku ansamblis, kurā muzicēja arī trīs šī gada absolventes – vijolnieces DARJA PEGASOVA, AGNIJA PECKA un ELIZABETE DAUGULE (ansambļa vadītāja Diāna Orlova), klavieru klases absolvente MADARA ARBIDĀNE (skolotāja Ineta Lontone), Ērika Ešenvalds “Bērna prieku” atskaņoja izglītības programmas “Vokālās mūzika – Kora klase” absolvente ŽAKLĪNA MIČULE (skolotāja Ingrīda Balode), izglītības programmas “Ģitāras spēle” absolvente LAURA JERMAKOVA (pedagogs Vjačeslavs Pilipovs), akordeona klases absolvents ŅIKITA VOLIKS (skolotāja Tatjana Kricka), izglītības programmas “Klarnetes spēle” absolvents DĀVIDS SKUDRA (pedagogs Haralds Bauga), latgaliešu tautasdziesmu Guntras Kuzminas – Juknas apdarē “Eima, eima, moseņis” dziedāja izglītības programmas “Vokālā mūzika – Kora klase” absolvente KATRĪNA LAPUTJOVA (skolotāja Ingrīda Balode), izglītības programmas “Klavierspēle” absolvents EDGARS REINIS SLAVINSKIS (skolotāja Nellija Sarkane). Koncerta noslēgumā – ABSOLVENTU ansambļa izpildījumā dzirdējām Raimonda Paula dziesmu ar Morisa Karēma vārdiem “Bērns un liepa” no dziesmu cikla “Mazs, laimīgs zēns” (skolotāja Anda Lipska).

Pēc koncerta tika dots vārds uzrunai skolas direktoram Raimondam Arbidānam un struktūrvienības vadītājai izglītības jomā Inetai Kotānei. Svinīgās uzrunas laikā oficiālajā pasākumā daļā, kurā absolventiem tika vēlēta izdošanās turpmākajā dzīves ceļā, un izteikts aicinājums atgriezties JIRMV nu jau kā vidusskolas audzēkņiem, tika izniegtas apliecības par profesionālās ievirzes mūzikā absolvēšanu. Apliecību par profsionālās ievirzes izglītības iegūšanu saņēmusi MADARA ARBIDĀNE. Madara saņēma arī goda rakstu par labiem sasniegumiem mācībās, SINTIJA GRAŽULE, SOFJA KIGITOVIČA, kura saņēma arī  pateicību par sasniegumiem konkursos un skolas vārda popularizēšanu. Tāpat tika izsniegts arī Goda raksts par teicamām sekmēm. Apliecību saņēma EDGARS REINIS SLAVINSKIS, NIKITA ARHIPOVS, KATRĪNA  LAPUTJOVA, kura par 3 godalgotām vietām konkursos saņēma arī pateicību par skolas vārda popularizēšanu, kā arī goda rakstu par teicamām un izcilām sekmēm mācībās, NIKOLA ČERVINSKA, kura arī saņēma goda rakstu par teicamām sekmēm mācībās, ELIZABETE ROSLOVA (pateicība par augstiem sasiegumiem konkursos un skolas vārda popularizēšanu), ANASTASIJA KISEĻŅIKOVA (Goda raksts par labām un izcilām sekmēm mācībās), ŽAKLĪNA MIČULE, JELIZAVETA DUBOVSKA, DIĀNA ŽUKOVSKA, ALEKSANDRA ŅIKITINA, AMĀLIJA TOKAREVA (Pateicība par sasniegumiem konkursos un skolas vārda popularizēšanu), ELIZABETE DAUGULE, DARJA PEGASOVA (Goda raksts par labām un teicamām sekmēm), AGNIJA PECKA, NORMUNDS PETUHOVS (skola izteica pateicību Normundam par augstiem sasniegumiem konkursos un skolas vārda popularizēšanu. Normunds pa šiem gadiem skolai ir ieguvis 7 godalgas gan vietēja, gan starptautiska mēroga konkursos), NIKITA VOLIKS, DĀVIDS SKUDRA (skola izteica pateicību Dāvidam par teicamām sekmēm un par skolas vārda popularizēšanu konkursos. Dāvidam kopumā ir 6 godalgotas vietas dažādos konkursos), ŅIKITA ROGOVS (Pateicība par Ņikitas dalību konkursos un skolas vārda popularizēšanu. Ņikita skolu ir pārstāvējis trīs konkursos un visos iegūtas godalgotas vietas), LAURA JERMAKOVA (saņēma Pateicību par sasniegumiem konkursos un goda rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās), ANNEMARIJA NOVIKA un IVANS DANILINS.

Lai izdodas viss, ko katrs no jums ir iecerējis!

Paldies par atbalstu pasākuma krāšņajam noformējumam skolotājai Danutai Kārkliniecei, VINNI centrs, RA Drukātava.

Pasākuma plānošana un organizēšana – Ineta Kotāne.

Par pasākuma muzikālo daļu pateicamies Gunāram Rupainim.

Foto: Jānis Pāža