Siltā un saulainā trešdienā, JIRMV 4.kursa audzēkņi svinēja savus pēdējā zvana svētkus šajā skolā. Pasākuma ievadā skolas direktors Raimonds Arbidāns un direktora vietniece mācību darbā Vineta Briede-Dzanuška vēlēja izturību, spēku un teicamas sekmes gaidāmajos pārbaudījumos. Kā zināms, līdz audzēkņu izlaiduma dienai vēl tik daudz kas ir jāpaveic! Savukārt, pārējie skolas biedri bija sarūpējuši muzikālus sveicienus, sirsnīgus un patiesus novēlējumus, kā arī tradicionālo pīlādžkoku, kuru absolventu kursam tika uzticēts iestādīt skolas teritorijā.  Pīlādžu aleja kļuvusi par vienu koku bagātāka.

Novēlam 4.kursa audzēkņiem izturību, panākumus un izdošanos visā, ko katrs no viņiem ir iecerējis! Pēc nepilna mēneša atkal ar viņiem visiem tiksimies JIRMV izlaidumā. Tie tik būs svētki!

Foto: Jānis Pāža