Zinību diena JIRMV tikai aizvadīta pacilājošā, patīkama satraukuma un atkalredzēšanās prieka gaisotnē.              

1.septembris iesākās ar svinīgo pasākumu, kas bija veltīts vidusskolēniem un konkrēti tiem 12 jauniešiem, kuri šogad izvēlējušies būt par daļu no muzikālās JIRMV saimes. Pasākuma laikā 1.kursa audzēkņus sveica skolas direktors Raimonds Arbidāns un direktora vietniece mācību darbā Vineta Briede-Dzanuška. Abi skolas pārstāvji jaunajiem audzēkņiem vēlēja spēku, izturību, neatlaidību, radošu darbu un prieku. Apsveikumam pievienojās arī jau esošie JIRMV audzēkņi, kuri visus klātesošos sveica ar saviem sagatavotajiem muzikālajiem sveicieniem. Īpašs paldies 4.kursa audzēkņiem, kuri parūpējās par to, lai šie Zinību dienas svētki būtu patiesi un sirsnīgi! Tik patīkami vērot, kā jaunieši, kuri tikko satikušies pēc vasaras brīvlaika, atkal sanāk kopā, lai mācītos, pilnveidotos un attīstītu savus talantus. Savukārt, jaunie 1.kursa audzēkņi, kuri pagaidām šķiet nedaudz nedrošāki, noteikti pavisam drīz iejutīsies un sajutīs to enerģiju, kas plūst JIRMV – gan vidē, gan cilvēkos. Esam patiesi priecīgi, ka tagad esat daļa no mums!

Svētku dienas otrā daļa tika veltīta pašiem mazākajiem mūsu skolas audzēkņiem – 1.klases skolēniem. Šogad JIRMV profesionālās ievirzes programmas tiek papildinātas ar 36 jauniem mazajiem muzicēt alkstošiem un zinātkāriem bērniem. Svinīgais pasākums tika atklāts ar skolas direktora Raimonda Arbidāna apsveikumu 1.klases audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem. Pasākuma laikā visiem klātesošajiem bija iespēja dzirdēt un baudīt JIRMV profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu muzikālos priekšnesumus, kā arī vienu priekšnesumu, kuru bija sagatavojusi 1.klases audzēkne Māra Stare kopā ar savu skolotāju Guntru Kuzminu-Juknu. Māra svētku pasākuma laikā izpildīja L.Reinika dziesmu “Vārna modes skatē”, ar kuru veiksmīgi startēja pavasarī rīkotajā JIRMV konkursā “Saules zaķis”. Māra kļuva par konkursa laureāti un ieguva iespēju mācīties JIRMV bez iestājeksāmeniem! Svētku diena noslēdzās ar JIRMV struktūrvienības vadītājas izglītības jomā Inetas Kotānes sveicienu un iedrošinājumu, uzsākot mācības Bērnu mūzikas skolā.

Lai mums visiem šis jaunais 2022./2023.mācību gads sagādā prieku, gandarījumu, neaizmirstamus un vērtīgus piedzīvojumus!