Kā ierasts, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola septembris ir īpašs mēnesis tieši priekš pirmā kursa audzēkņiem. Iesvētības mūsu skolā ir neatņemama audzēkņu dzīves sastāvdaļa. Šogad iesvētības norisinājās no 8.-14.septembrim. Katru dienu 1. kursam bija jāpārģērbjas kādā noteiktā tematikā, tāpat viņiem bija dažādi, katru dienu paveicami uzdevumi.  Visu iesvētību kulminācija bija tieši 14.septembris, kad visi skolas audzēkņi vienojās kopīgiem 1.kursa uzņemšanas svētkiem! Paldies 4.kursa audzēkņiem par atraktīvajiem un jautrajiem uzdevumiem, kuri mūsu skolas jaunākos audzēkņus saliedēja, izkustināja un iedrošināja. Nu atliek gaidīt 1.kursa atbildes pasākumu!

“Iesvētību laikā sapratu, ka šajā skolā visi ir saliedēti un draudzīgi, viens otram izpalīdz un atbalsta. Iesvētību laikā mums bija jāpēta 4.kursa audzēkņi katru dienu, kā viņi uzvedas. Bija jāģērbjas katru dienu noteiktos tematos un jāpilda daudz un dažādi uzdevumi. Iesvētību laikā mēs iepazinām viens otru vairāk, kļuvām draudzīgāki un izpalīdzīgāki. Bija ļoti interesantas un aizraujošas iesvētībās un ļoti labi, ka pēdējā iesvētību dienā bija vakara balle visiem audzēkņiem, jo tad mēs oficiāli sajutāmies kā šīs skolas sastāvs.”

1.kursa IP Mūzika (Džeza un mūsdienu ritma mūzika) audzēkne Madara Arbidāne