No 9.-11.septembrim Preiļu novadā norisinājās Jauniešu ETNODIENAS 2022. Uz pasākumu tika aicināti jaunieši, kuriem ir tuvas latviskās tradīcijas un folkloras pasaule. JIRMV šajā notikumā pārstāvēja mūsu skolas IP Mūzika (Tradicionālā mūzika) audzēkņi un programmas vadītāja skolotāja Liene Brence. Etnodienu dalībniekiem šogad tika piedāvāta iespēja iepazīties ar Dienvidlatgales tradicionālo kultūru, piedalīties dažādās aizraujošās meistardarbnīcās un lekcijās. Kopumā festivāls norisinājās Riebiņos, Vecvārkavā un Aglonā, un programma piedāvāja tādas aktivitātes kā Stāstu vakars, JIRMV Tradicionālās mūzikas nodaļas prezentācija, saspēles darbnīcu, kuru vadīja mūsu pašu skolotāja Liene Brence, Muzikantu darbnīcu “Kāzas Latgalē”, Vārkavas puses dziedājumus, radošās darbnīcas “Kulinārais mantojums”, “Kāzu tradīcijas”, Vārkavas novadpētniecības muzeja apmeklējums, Večerinka kopā ar kapelu AUGUSTI, saļmu dziedājumu tradīcijas Dienvidlatgalē u.c. notikumi. Festivāla noslēgumā visi ETNODIENU dalībnieki vienojās kopīgā noslēguma koncertā, kurš izskanēja Aglonas KN.

                Foto no Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīviem.