Projekta laikā paredzēts apmeklēt sicīliešu mūzikas izglītības iestādes, ēnot mācību stundas, iepazīties ar jaunām mūzikas instrumentu spēles metodēm, kultūras un mūzikas daudzveidību.

Paredzamais mobilitātes periods: 14 dienas no 21.11.2022.-04.12.2022.

Mobilitātes grupa: 5 jaunieši un viens pavadošais pedagogs

Pieteikties līdz 26.oktobrim. Motivācijas vēstule angļu valodā brīvā formā, iekļaujot informāciju par radošo darbību ārpus mācību stundām jāsūta uz e-pastu: jirmv@jirmv.lv

Vērtēsim sekmes, nodarbību apmeklējumu, motivāciju gūt jaunas zināšanas un iepazīt plašo mūzikas pasauli, ārpusstundu radošo darbību.

Domā plašāk!

Vairāk info: Ināra Groce, 29299709.