Itālijas mūzikas profesionālā izglītības sistēma, starptautiskā sadarbība, instrumentu spēles metodes un Itālijas kultūras dzīves iepazīšana.

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola piedāvā iespēju pedagogiem projekta Erasmus+ ietvaros 10 dienas (ieskaitot ceļojuma dienas) piedalīties pieredzes apmaiņā Turīnā (vieta var tikt precizēta), 2023. gada februārī.  Pedagogu un darbinieku grupa paredzēta 5 cilvēku sastāvā. Apmeklēsim dažāda līmeņa mūzikas skolas, vērosim nodarbības, uzrunāsim audzēkņus un pedagogus, vērosim instrumentu spēli. Precizēta programma tiks izveidota pēc mobilitātes sastāva izveides.

Lai piedalītos mobilitāte, sagatavojiet motivētu iesniegumu – kāpēc vēlos apgūt ārzemju pieredzi un kā to izmantošu profesionālajai un personiskajai pilnveidei.

Vairāk informācijas un konsultācijas par projekta norisi, pieredzes apmaiņu, sagaidāmajiem rezultātiem varat saņemt pie projektu vadītājas Ināras Groces, tālr. 29299709, e-pasts: inara.groce@kultura.lv.

Motivācijas vēstules apjoms – 1 A4 formāta lapa.

Iesniegumus gaidām līdz 30.novembrim pulksten 12:00 JIRMV sekretariātā, 2. stāvā vai arī nosūtiet elektroniski uz abām e-pasta adresēm: jirmv@jirmv.lv un inara.groce@jirmv.lv.

Jaunas zināšanas un prasmes piedāvā Eiropas Savienības Erasmus+ programma. Apmeklējot Eiropas valstis, iespēja ne tikai pilnveidoties profesionāli, bet arī uzlabot svešvalodu zināšanas un baudīt citu valstu kultūras vērtības un tradīcijas. Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.