Šogad pavasarī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas izglītības programma Mūzika (Tradicionālā mūzika) atzīmēs savas darbības 10 gadu jubileju!

Lai gan mūzikas skolā ik pa laikam ir darbojušies dažādi tradicionālās mūzikas ansambļi un kapelas, pirmie tradicionālās mūzikas nodaļas audzēkņi mācības uzsāka 2013.gadā. Nodaļa ir tā laika Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas direktores Sandras Mežores izlolota, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Etnomuzikoloģijas klases vadītājas Andas Beitānes atbalstīta un etnomuzikologu Lienes Brences un Aigas Bokanovas izveidota. Šobrīd IP Mūzika (Tradicionālā mūzika) vidusskolas posmā darbojas zinoši un aktīvi pedagogi – Liene Brence (šobrīd programmas vadītāja), Aleksandrs Maļkevičs, Dace Baltkāje, Laima Jansone, kā arī Anda Lipska.

Vidusskolā jaunieši tradicionālo mūziku iepazīst gan teorētiski (latviešu tradicionālā mūzika un pasaules tautu mūzika), gan praktiski – sākot no tradicionālo mūzikas instrumentu spēles, līdz dziedāšanai, dejai, aranžēšanai un tradicionālās mūzikas ansamblim. Nodaļu tiešām var saukt par unikālu, jo četru gadu laikā audzēkņi apgūst teju visu latviešu tradicionālo instrumentu spēles pamatus. Svarīgi atzīmēt, ka Latvijā, līdz šim, ir tikai viena mācību iestāde, kur vidusskolas klasēs var apgūt tradicionālo mūziku, un tā ir Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola.

Šobrīd programmas audzēkņi aktīvi piedalās dažādās meistarklasēs, koncertos un festivālos, kā arī izveidojuši par tradīciju Vakarēšanas un Dančus, kuri kļuvuši izslavēti un gaidīti arī reģiona mērogā.

Nodaļas audzēkņi ir veiksmīgi iestājušies augstākajās mūzikas iestādēs Latvijā un arī ārpus tās.  Liels prieks, ka Mūzika (Tradicionālā mūzika)  absolventi ir arī šī brīža nodaļas mācībspēku komandā.

Programmas 10 gadu jubilejas koncertā būs iespēja dzirdēt latviešu tradicionālās mūzikas vokālos piemērus, dažādus kapelu sastāvus un arī pasaules tautu mūzikas  aranžējumus. Koncertā uzstāsies izglītības programmas Mūzika (Tradicionālā mūzika) audzēkņi un pedagogi, kā arī folkloras draugu kopa “Vīteri” un kapela “Dziga”.