Kopumā konkursā dzirdējām 76 dalībnieku uzstāšanos. Konkursa dienā JIRMV Lielā zāle tika piepildīta ar flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, eifonija un tubas skaņām. Savukārt, vakars tika pavadīts sitaminstrumentu spēles ritmos.

Konkursā žūrijas pienākumus pildīja un dalībniekus vērtēja žūrijas komisijas priekšsēdētājs – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  Pūšaminstrumentu katedras docents, Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas izglītības programmas Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēle nodaļas vadītājs, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas pedagogs Gatis Evelons, žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas   Pūšaminstrumentu katedras docente, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas un Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Katrīna Kivleniece-Cābule, kā arī žūrijas komisijas locekle – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas pedagoģe, sitaminstumentu spēles eksperte Virdžinija Laube-Vītiņa.

Pateicamies visiem dalībniekiem par uzstāšanos, kā arī pedagogiem un koncertmeistariem par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu konkursam!

Rezultāti.

Flautas spēle, 1.grupa:

Atzinība – Everitai Kravalei (ped. Aiva Siliņa, KCM Sarmīte Ambaine) un Gabrielai Vilciņai (ped. Aiva Siliņa, KCM Sigita Vilkaplātere). Abas meitenes pārstāvēja Pļaviņu Mūzikas skolu;

3.vieta – Elizabetei Radivanovičai (ped. Natālija Saveļjeva, KCM Jūlija Vasiļjeva) no Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas;

2.vieta – Loretai Pujātei (ped. Krista Kristiāna Ērgle, KCM Inese Briņķe) no Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas un Anastasijai Kirijenko (ped. Inga Driķe, KCM Rita Bogdanova) no Gulbenes Mūzikas skolas;

1.vieta – Elzai Setkovskai (ped. Krista Kristiāna Ērgle, KCM Inese Briņķe) no Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas.

Flautas spēle, 2.grupa:

Atzinība – Evai Kužmai (ped. Elīna Saukāne, KCM Tatjana Nagle) no Maltas Mūzikas skolas;

2.vieta – Zojai Zirnītei (ped. Vija Orinska, KCM Romualda Dāvida) no Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas;

1.vieta – Laimai Melnei (ped. Silvija Slavika, KCM Agnija Romanovska) no Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Rebekai Kristiānai Skudrai (ped. un KCM Lolita Svilāne) no Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas.

Klarnetes spēle, 1.grupa:

Atzinība – Linardam Spruktam (ped. Oļegs Koļesņičenko, KCM Kristina Sauliša) no Preiļu Mūzikas un mākslas skolas;

3.vieta – Gabrielam Sarkanam (ped. Aleksandrs Maslovs, KCM Antra Vallere) no Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas;

2.vieta – Robertam Ābeltiņam (ped. Jolands Andževs, KCM Jana Baldone) no Gulbenes Mūzikas skolas;

1.vieta – Agatai Golovānei (ped. Voldemārs Skutāns, KCM Gļebs Beļajevs) no Naujenes Mūzikas un mākslas skolas.

Klarnetes spēle, 2.grupa:

2.vieta – Evai Masaļskai (ped. Haralds Bauga, KCM Antra Vallere) no Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas;

1.vieta – Dāvidam Skudram (ped. Aleksandrs Maslovs, KCM Antra Vallere) no Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas.

Saksofona spēle, 1.grupa:

Atzinība – Ernestam Berkoldam (ped. Juris Ivanovs, KCM Jana Baldone) no Gulbenes Mūzikas skolas, Rolandam Počam (ped. Mārtiņš Dzindzuks, KCM Agnija Romanovska) no Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas;

3.vieta – Hugo Ušackim (ped. Arnis Graps, KCM Viktors Bormanis ) no Balvu Mūzikas skolas;

2.vieta – Līnai Hofmanei (ped. Haralds Bauga, KCM Antra Vallere) no Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas, Rūtai Mačai (ped. Kārlis Strazdiņš, KCM Sarmīte Ambaine) no Pļaviņu Mūzikas skolas, kā arī Dāvidam Šagarovam (ped. Jānis Briška, KCM Zita Tišutina ) no Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas.

Saksofona spēle, 2.grupa:

Atzinība – Patrīcijai Apšeniecei (ped. Arnis Graps, KCM Viktors Bormanis) no Balvu Mūzikas skolas, Rūdolfam Mālniekam (ped. Silvija Slavika, KCM Agnija Romanovska) no Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas, Līgai Rēveliņai (ped. Jolands Andževs, KCM Jana Baldone) no Gulbenes Mūzikas skolas un Samantai Sproģei (ped. Lauris Ikstens, KCM Viktors Bormanis) no Balvu Mūzikas skolas;

3.vieta – Kristapam Rimšam (ped. Mārtiņš Dzindzuks, KCM Jeļena Vesnina) no Viļānu Mūzikas un mākslas skolas, Evijai Reinholdei (ped. Ieva Vizma Romanovska, KCM Veronika Ivanova) no Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas skolas;

1.vieta – Mārai Mednei (ped. Haralds Bauga, KCM Irina Kigitoviča) no Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas.

Trompetes spēle, 1.grupa:

3.vieta – Danielam Ločmelim (ped. Aigars Bukšs, KCM Romualda Dāvida) no Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas;

2.vieta – Kirilam Maksimovam (ped. Kārlis Žols, KCM Maija Kleščevska) no Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas skolas;

1.vieta – Eduardam Vaickovskim (ped. Egons Salmanis, KCM Viktors Bormanis) no Balvu Mūzikas skolas.

Trompetes spēle, 2.grupa:

3.vieta – Alvim Bartuļam (ped. Romāns Seņkovs, KCM Viktorija Tirša) no Ludzas Mūzikas pamatskolas un Raivim Kraševskim (ped. Gints Ratnieks, KCM Judīte Žīgure) no Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas;

2.vieta – Kārlim Anckinam (ped. Jānis Budevičs, KCM Viktors Bormanis) no Balvu Mūzikas skolas;

1.vieta – Martinam Krivišam (ped. Egons Salmanis, KCM Viktors Bormanis) no Balvu Mūzikas skolas.

Trombona spēle, 2.grupa:

2.vieta – Emīlam Ļahnovičam (ped. Romāns Seņkovs, KCM Viktorija Tirša) no Ludzas Mūzikas pamatskolas.

Eifonija spēle, 2.grupa:

3.vieta – Valteram Matisonam (ped. Jānis Dimants, KCM Jana Baldone) no Gulbenes Mūzikas skolas;

2.vieta – Anastasijai Ņikitinai (ped. Aleksejs Petrovs, KCM Gļebs Beļajevs) no Naujenes Mūzikas un mākslas skolas un Kārlim Zaksam (ped. Jānis Budevičs, KCM Viktors Bormanis) no Balvu Mūzikas skolas.

Tubas spēle, 1.grupa:

3.vieta – Nikam Strupkam (ped. Jānis Budevičs, KCM Viktors Bormanis) no Balvu Mūzikas skolas;

2.vieta – Katei Cimdiņai (ped. Jānis Livdāns, KCM Kristina Sauliša) no Preiļu Mūzikas un mākslas skolas.

Sitaminstrumentu spēle, 1.grupa:

Atzinība – Dāvidam Rudzinskim (ped. Aleksandrs Maļkevičs, KCM Antra Vallere) no Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas;

2.vieta – Adrianam Čudaram (ped. Romāns Ivanovs, KCM Irina Kigitoviča) no Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas;

1.vieta – Līgai Vecozolai (ped. Mārtiņš Dzindzuks, KCM Agnija Romanovska) no Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas.

Sitaminstrumentu spēle, 2.grupa:

3.vieta – Rihardam Jermacānam (ped. Aldis Prancāns, KCM Viktors Bormanis) no Balvu Mūzikas skolas;

2.vieta – Martinam Drulim (ped. Aleksandrs Maļkevičs, KCM Antra Vallere) no Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas un Kristiānam Dreiškinam (ped. Mārtiņš Dzindzuks, KCM Agnija Romanovska) no Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas;

1.vieta – Vladimiram Jevsejevam (ped. Aleksandrs Tamans, KCM Laura Onzule) no Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas.

Uz tikšanos JIRMV!