Šajā dienā skolā svinējām izglītības programmas Mūzika – Tradicionālā mūzika 10 gadu jubileju. Svētku pirmajā daļā Tradicionālās mūzikas nodaļas pedagogi, audzēkņi, kapelu dalībnieki priecēja ar skaistu koncertu. Sveikt nodaļu un nodaļas vadītāju Lieni Brenci bija ieradušies pārstāvji no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, pārstāve no Tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku”, bijušie nodaļas pedagogi un cilvēki, kuri nodaļas izveidē ieguldījuši milzum lielu darbu, atbalstījuši ar padomu, dalījušies pieredzē un jutuši līdzi. Svētku otrā daļa tika pavadīta tradicionālajos Dančos!

Liels paldies visiem viesiem, kuri bija klāt šajos tik nozīmīgajos svētkos! Redzēt dzirksteli acīs ne tikai koncerta dalībniekiem, bet arī viesiem bija skaisti.

Svētku norisi finansiāli atbalstīja Latvijas Kultūrkapitāla fonds. Liels paldies!

Lai izdodas arī turpmāk un uz tikšanos JIRMV!