11. martā Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā notika XIII Starptautiskais Brāļu Mediņu Jauno pianistu konkurss. Šogad konkursā piedalījās 56 dalībnieki 5 vecuma grupās no Latvijas un Lietuvas mūzikas skolām. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 6. klases audzēkne Veronika Skurjate. Konkursantus vērtēja Starptautiskā Brāļu Mediņu Jauno pianistu konkursa žūrijas priekššēdētājs, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Padomes loceklis  Normunds Vīksne, J.Karosas Klaipēdas mūzikas skolas klavierspēles skolotāja, Klaipēdas Valsts teātra koncertmeistare asoc.prof. Inga Maknavičiene un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas klavierspēles skolotāja Raita Krilova. Dalībniekiem, atbilstoši konkursa nolikumam, bija jāatskaņo 3 skaņdarbi: viens brāļu Mediņu skaņdarbs pēc izvēles, komponistu-klasiķu izvērstas formas skaņdarba ātrā daļa un brīvas izvēles skaņdarbs. Prieks, ka augsta līmeņa konkursā tika pamanītas un novērtētas Veronikas darba spējas un mīlestība pret mūziku. Un gandarījums par Veronikas sasniegto rezultātu – iegūta 1. vieta. Paldies vecākiem par finansiālo un morālo atbalstu.