Mūzikas pedagogi ikdienā bieži sastopas ar itāļu valodu, komponistiem un šajā valstī radīto mūzika. Ne velti  Itālija tiek uzskatīta par mūzikas dzimteni. Kādas tradīcijas tā glabā un kā attīstās mūsdienās, to no 13.-22. martam pēta Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pedagogi projekta Erasmus+ mobilitātes braucienā Turīnā. Kā teica Leonardo da Vinči  “Gudrība ir pieredzes meita” un šī atziņa nekad nenoveco.  

Tikšanās mūzikas augstskolā “Cavour” un mācību stundu ēnošana, iedziļināšanās Itālijas mūzikas izglītības sistēmā. Šajā Turīnas licejā tiek apgūtas informācijas un elektroakustiskās tehnoloģijas, kuras tiek izmantotas muzicēšanas procesā, mūzikas teorija, analīze un kompozīcija, instrumentu spēle ansamblī un individuāli, kopīga muzicēšana. Turīnas mūzikas licejā tiek pievērsta uzmanība mūzikas vēstures attīstībai, tā jauniešos veidojot mūzikas attīstības izpratni. JIRMV pedagogi iepazinās ar mūzikas darba mācīšanu, kā jauniešiem veidot izpratni par  mūzikas nozīmi vēstures un kultūras attīstības un mijiedarbības kontekstā. 

Turīnā iegūtā  pieredze iedvesmos pedagogus radīt mūsdienīgu un atraktīvu mūzikas mācību vidi Rēzeknē. 

#Erasmus+