Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai ir tiesības veikt profesionālās kompeteneces novērtēšanu šādās profesionālajās kvalifikācijās

 • Mūziķis pianists, koncertmeistars
 • Mūziķis vijolnieks
 • Mūziķis altists
 • Mūziķis kontrabasists
 • Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs
 • Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs
 • Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs
 • Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs
 • Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs
 • Kormeistars, kora dziedātājs
 • Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars
 • Vokālists, kora dziedātājs
 • Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists