Profesionālās kvalifikācijas, kurās tiek veikta profesionālās kompetences novērtēšana

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE UN SITAMINSTRUMENTU SPĒLE

DIRIĢĒŠANA

VOKĀLĀ MŪZIKA

MŪZIKA 

MŪZIKAS VĒSTURE UN TEORIJA

Kontakti uzziņām

E-pasts: jirmv@jirmv.lv

Kancelejas mob.t: +371 29115507

Informācija pretendentiem

Mācības pieaugušajiem