Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai ir tiesības veikt profesionālās kompeteneces novērtēšanu šādās profesionālajās kvalifikācijās

 • Mūziķis pianists, koncertmeistars 
 • Mūziķis altists 
 • Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs 
 • Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs 
 • Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs 
 • Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs 
 • Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs 
 • Kormeistars, kora dziedātājs 
 • Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars 
 • Vokālists, kora dziedātājs 
 • Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists 
 • Tradicionālās mūzikas speciālists, ansambļa vadītājs 
 • Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs 
 • Mūziķis vijolnieks