IP Pūšaminstrumentu spēle:

Anastasija Isakova – JVLMA, Profesionālā bakalaura programma Instrumentālā mūzika, apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle, specializācīja Trompetes Spēle.

Sigita Kuzmina – RPIVA, Profesionālā bakalaura programma Instrumentspēles pedagoģija ar specializāciju klarnetes spēles skolotājs.

IP Stīgu instrumentu spēle:

Mārcis Lipskis – JVLMA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentālā mūzika, apakšprogramma Kontrabasa spēle

Viktorija Radomane  – RPIVA, Profesionālā bakalaura studiju programma instrumentspēles pedagoģija ar specializāciju vijoles spēles skolotājs

IP Diriģēšana

Amanda Vingre – JVLMA Ērģeļu nodaļā

IP Taustiņinstrumentu spēle:

Jūlija Kricka – RPIVA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentspēles pedagoģija ar specializāciju Klavierspēles skolotājs

Enita Šminiņa – JVLMA, Profesionālā bakalaura studiju programma Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, apakšprogramma Instrumenta spēles skolotājs ar specializāciju Klavierspēles skolotājs

IP Stīgu instrumentu spēle

Simeons Deikins – JVLMA, Profesionāla bakalaura studiju programma Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, apakšprogramma Instrumenta spēles skolotājs ar specializāciju Vijoļspēle

Liene Logina – Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija

IP Vokālā mūzika

Elīna Bule – RPIVA, Profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas skolotājs” ar specializāciju vokālais pedagogs

Viktorija Kiseļova – RPIVA, Profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas skolotājs” ar specializāciju vokālais pedagogs

Ērika Kanča – Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija

IP Pūšaminstrumentu spēle

Sigita Gailiša – RPIVA, Profesionālā bakalauru programma, Mūzikas skolotājs, specializācija Flautas spēles skolotājs.

IP Diriģēšana

Laura Sprudzāne – RTU.

Lāsma Inkina – studijas JVLMA pārtrauca

IP Taustiņinstrumentu spēle:

Agita Mūrniece – RPIVA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentspēles pedagoģija ar specializāciju Klavierspēles skolotājs

Anastasija Raspopova – JVLMA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentālā mūzika, apakšprogramma Taustiņinstrumentu spēle ar specializāciju Klavierspēle

IP Stīgu instrumentu spēle

Zane Kurme – JVLMA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentālā mūzika, apakšprogramma Vijoļspēle

Zane Martinova – JVLMA, Profesionāla bakalaura studiju programma Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, apakšprogramma Instrumenta spēles skolotājs ar specializāciju Alta spēle

Agnese Abramāne – JVLMA, Profesionāla bakalaura studiju programma Mūzikas vēsture un teorija

IP Pūšaminstrumentu spēle 

Laima Igaune – JVLMA, Profesionālā bakalauru programma Instrumentālā mūzika, apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle, specializācija Flautas spēle.

Jānis Igaunis – JVLMA, Profesionālā bakalauru programma Instrumentālā mūzika, apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle, specializācija Klarnetes spēle

IP Diriģēšana

Laura Reksne – JVLMA..

Santa Kalniņa – RPIVA.

Ilze Platace – Daugavpils Universitāte.

Ieva Knēģere – P.Stradiņa medicīnas koledža.

IP Taustiņinstrumentu spēle:

Jana Aņisimova – JVLMA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentālā mūzika , apakšprogramma Taustiņinstrumentu spēle ar specializāciju Klavierspēle

Zita Bodža – RPIVA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentspēles pedagoģija ar specializāciju Klavierspēles skolotājs IP Stīgu instrumentu spēle

Laura Šarova – JVLMA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentālā mūzika, apakšprogramma Vēsturisko instrumentu spēle – Baroka vijole

Einārs Everss – Brno Conservatory, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentālā mūzika, apakšprogramma Kontrabasa spēle

IP Vokālā mūzika

Violeta Jašina – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

IP Pūšaminstrumentu spēle

Agnese Gabriša – JVLMA, Profesionālā bakalauru programma Instrumentālā mūzika, apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle, specializācija Flautas spēle.

Uldis Pujāts – JVLMA, Profesionālā bakalauru programma Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs, apakšprogramma Instrumenta spēles skolotājs, specializācija Trombona spēles skolotājs

Ieva Grandāne – ISMA (Informācijas Sistēmu Menedžmenta augstskola), Profesionālā bakalauru programma Uzņēmējdarbības vadība, specializācija Kultūras menedžments

IP Diriģēšana Sanda Paškeviča – JVLMA

IP Taustiņinstrumentu spēle:

Jana Kuzmenkova – JVLMA, Profesionālā bakalaura studiju programma Mūzikas vēsture un teorija

Renāte Vēvere –  JVLMA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentālā mūzika , apakšprogramma Taustiņinstrumentu spēle ar specializāciju Klavierspēle

Līna Voitāne –  RPIVA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentspēles pedagoģija ar specializāciju Klavierspēles skolotājs

IP Pūšaminstrumentu spēle:

Diāna Balalaikina – RPIVA Profesionālā bakalaura studiju programma Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt latviešu valodu un literatūru pamatskolā.

Iluta Igaune – JVLMA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentālā mūzika, apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle, specializācija Flautas spēle.

Aleksandrs Maslovs – JVLMA, Profesionālā bakalaura studiju programma Instrumentālā mūzika, apakšprogramma Pūšaminstrumentu spēle, specializācija Klarnetes spēle.

Arnis Krancāns – Alberta koledža 1. līmeņa augstākā izglītība, Kultūras menedžments (2012-2015 g.). JVLMA Profesionālā bakalaura studiju programma Speciālās ievirzes pedagogs klarnetes un saksofona spēlē.

Lauris Suvaizdis – DU Profesionālā studiju programma Instrumentspēles (pūšaminstrumentu spēles) skolotājs, Saksofona spēles skolotājs.

IP Diriģēšana

Ilze Grēvele – JVLMA Senās mūzikas katedra.

Baiba Urka – JVLMA  kora diriģēšanas katedra.