2017./2018. mācību gadam

JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA

uzņem audzēkņus mūzikas skolā šādās izglītības programmās:
 • klavierspēle, vijoles spēle, čella spēle (7-8 gadus vecus)
 • ģitāras spēle (7-9 gadus vecus)
 • akordeona spēle (9-12 gadus vecus)
 • pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle (7-12 gadus vecus)
 • kora klase
IESTĀJEKSĀMENI
 • klavierspēle – 5. jūnijā plkst. 10:00
 • vijoles spēle, čella spēle, ģitāras spēle – 1. jūnijā plkst. 12:00
 • pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle – 2. jūnijā plkst. 10:00
 • kora klase – 2. jūnijā plkst. 12:00
 • akordeona spēle – 1. jūnijā plkst. 10:00
 • bērni, kuri nevar ierasties augstāk norādītajos laikos, uz eksāmenu ierodas 5. jūnijā plkst. 12:00
Uz eksāmeniem audzēkņiem jāierodas kopā ar vecākiem. Iesniedzamie dokumenti:
 • iesniegums (uz vietas)
 • dzimšanas apliecības kopija
 • izziņa par veselības stāvokli
Dokumentus pieņem skolas kancelejā līdz 31. maijam no plkst. 9.00 līdz 16.00 (darba dienās) BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS
 • otrdienās 17:40 (26. un 32. kab.)
Uzziņas pa tālr. 26336039