2018./2019. mācību gadam

JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA

uzņem audzēkņus mūzikas skolā šādās izglītības programmās:

 • klavierspēle, vijoles spēle, čella spēle (7-8 gadus vecus)
 • ģitāras spēle (7-9 gadus vecus)
 • akordeona spēle (9-12 gadus vecus)
 • pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle (7-12 gadus vecus)
 • kora klase

IESTĀJEKSĀMENI

 • klavierspēle – 6. jūnijā plkst. 10:00
 • vijoles spēle, čella spēle, ģitāras spēle – 5. jūnijā plkst. 9:00
 • pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle – 6. jūnijā plkst. 9:00
 • kora klase – 5. jūnijā plkst. 10:00
 • akordeona spēle – 4. jūnijā plkst. 9:00

Uz eksāmeniem audzēkņiem jāierodas kopā ar vecākiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (uz vietas)
 • dzimšanas apliecības kopija
 • izziņa par veselības stāvokli

Dokumentus pieņem skolas kancelejā līdz 31. maijam

no plkst. 9.00 līdz 16.00 (darba dienās)

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS

pirmdienās pl. 18:20 (32.kab.) vai

piektdienās pl. 16:55 (26.kab.)

Uzziņas pa tālr. 26336039