Visi raksti no Ilona Čudare

PuMPuRs

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola īsteno ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātuLasīt vairāk

Ārpus formālā izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ir akreditēta izglītības iestāde, kurai ir dotas tiesības izsniegt valsts atzītu izglītības, kā arī profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Šogad pirmo reizi skolā notika profesionālās kompetences novērtēšana pretendentiem,Lasīt vairāk