Norisinājies Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas rīkotais VIII Latgales mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss

Kopumā konkursā dzirdējām 76 dalībnieku uzstāšanos. Konkursa dienā JIRMV Lielā zāle tika piepildīta ar flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, eifonija un tubas skaņām. Savukārt, vakars tika pavadīts sitaminstrumentu spēles ritmos. Konkursā žūrijasLasīt vairāk