Ilze Grēvele

Ilze Grēvele

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā mācījusies kora diriģēšanas un ērģeļspēles nodaļā (skolotāji Ē.Čudars un B.Everse), absolvējusi 2012.gadā.
Šobrīd Ilze ir beigusi bakalaura studijas JVLMA Senās mūzikas katedrā, specialitāte „Senās mūzikas dziedāšana”, lektores A.Rūrānes klase. 2015.gadā studējusi ERASMUS apmaiņas programmā Hāgā, Nīderlandē, prof.R.Dams. Savas zināšanas papildinājusi dažādās meistarklasēs Latvijā, Dānijā, Itālijā, Nīderlandē, pietādiem senās mūzikas profesionāļiem kā M.Chance, P.Kooij, R.Dams, J.Feldman u.c.

...

Agnese Urka

Agnese Urka

Absolvējusi Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas Baznīcas mūzikas vadības nodaļu (diriģēšana pie ped. Andas Lipskas, ērģeļspēle pie ped. Bernadetas Everses), taču turpmākās muzikālās gaitas sliecās par labu diriģēšanas profesijai. Šogad ieguvusi bakalaura grādu kordiriģēšanā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, sākotnēji mācoties pie prof. Jāņa Lindenberga, bet vēlāk pie prof. Sigvarda Kļavas. Studijas turpina maģistrantūrā pie prof. Sigvarda Kļavas.

Laura Reksne

Laura Reksne

Ar izcilību absolvējusi Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolu, kur apguvusi gan ērģeļspēli pie skolotājas Bernadetas Everses, vēlāk Gunas Kises, gan arī kora diriģēšanu pie Ērika Čudara. Šobrīd studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur turpina apgūt ērģeļspēli prof. Tālivalža Dekšņa klasē. Studiju ietvaros papildinājusi zināšanas meistarklasēs pie ievērojamiem pedagogiem kā Jirgena Esla (Vācija), Kristofera Stembridža (Lielbritānija), Kristofa Bosserta (Vācija), Hansa Davidsona (Zviedrija) un Andželo Kastaldo (Itālija). Koncertējusi dažādās Latvijas baznīcās, vairākkārt piedalījusies Latgales ērģeļu dienu festivālā, kā ietvaros 2014.gadā saņēmusi mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides veicināšanas balvu. Šobrīd ir tautas deju ansambļa „Zelta Sietiņš” koncertmeistare.

...

Baiba Betlere

Baiba Betlere

muzikālās gaitas uzsākusi Viļānu mūzikas skolas klavierspēles klasē. Pēc mūzikas skolas absolvēšanas mācības turpinājusi Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas diriģēšanas un ērģeļspēles klasē. 2015. gadā absolvējusi bakalaura studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ērģeļspēles specialitātē pie prof. Vitas Kalnciemas. Pašlaik turpina ērģeļspēles studijas maģistrantūrā.

...

Ineta Gedroica

Ineta Gedroica

absolvējusi Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas bērnu mūzikas skolas flautas un klavierspēles klasi, vēlāk arī mūzikas vidusskolu – IP “Diriģēšana”, ar specializāciju baznīcas mūzikas vadībā. Studējusi arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Ilva Lempa

Ilva Lempa

Dzimusi Rēzeknē. Muzikālās gaitas uzsākusi Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas skolas klavierspēles klasē. Savus pirmos ērģeļspēles soļus spērusi Inas Ugules vadībā, tad mācījusies pie skolotājas Bernadetas Everses, kas, kā saka pati Ilva, spējusi vienmēr iedvesmot un joprojām esot kā viņas baznīcas ērģelnieka etalons.
Ērģeļspēles studijas turpinājusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur bakalaura grādu ieguvusi pie prof. Tālivalža Dekšņa, bet maģistra grādu pie lekt. Ligitas Sneibes.

Arta Stepiņa

Arta Stepiņa

muzikālās gaitas uzsākusi Jēkabpils un Viļakas mūzikas skolās, kur apguvusi klavierspēli, dziedāšanu un kokles spēli. 1994. gadā iestājas Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas koledžā, ko absolvē 1998. gadā, iegūstot specializācijas – ērģelniece, baznīcas mūziķe un klavierspēles skolotāja. Studējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur ieguvusi bakalaura grādu kā ērģelniece, koncertmeistare un ērģeļspēles skolotāja.

Amanda Vingre

Amanda Vingre

Muzikālās gaitas sākusi Varakļānu mūzikas skolā, kur absolvēta klavierspēles klase. 2016. gadā absolvējusi Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas Diriģēšanas klasi pie Ērika Čudara. Tam paralēli, kopš 2014. gada, mācījusies ērģeļspēli pie skolotājas Gunas Kises. Pašlaik studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 1. kursā studiju programmā “Taustiņinstrumentu spēle”, specializācijā – ērģeļspēle, pie profesora T. Dekšņa.

Kristīne Veidenberga (dz. Milaševiča)

Kristīne Veidenberga (dz. Milaševiča)

Ceļu mūzikā aizsākusi Rēzeknes Mūzikas skolā, kur absolvēta klavierspēles klase, tad turpinājusi mācīties Jāņa Ivanova Rēzekne Mūzikas koledžā, kur iegūta specialitāte kordiriģēšanā un ērģeļspēlē. Pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas iestājusies Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, kur ieguvusi augstāko izglītību kordiriģēšanas specialitātē.
Pēc studijām sākusi strādāt Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolā. Pati atzīst, ka darbs ar bērniem, līdz pat šai dienai, sagādā prieku un sniedz milzīgu gandarījumu.