Vineta Briede-Dzanuška, Solfedžēšana senajās atslēgās

Vineta Briede-Dzanuška, Akordu secība III kursam

Vineta Briede-Dzanuška, Akordu secība IV kursam

Vineta Briede-Dzanuška, Tonalitāšu radniecības

Vineta Briede-Dzanuška, Faktūras veidi

Vineta Briede-Dzanuška, Galveno pakāpju sekstakordi

Vineta Briede-Dzanuška, Mažorminora sistēma

Vineta Briede-Dzanuška, Mediantes

Vineta Briede-Dzanuška,  Neapoliešu harmonija

Vineta Briede-Dzanuška, Paplašināts periods

Vineta Briede-Dzanuška, V.A. Mocarts. Opera Burvju flauta. Priesteru maršs no 2. cēliena ievada

Vineta Briede-Dzanuška, L.Garūta Saulīt silta, māmiņ jauka

Vineta Briede-Dzanuška, J. Haidns Sonāte e moll III daļa

Vineta Briede-Dzanuška, F. Šūberts Dzirnavnieks un strauts

Vineta Briede-Dzanuška, F. Šopēns Mazurka op 7N2

Vineta Briede-Dzanuška, E. Dārziņš Vēl tu rozes plūc

Inese Pāvule, J.S. BAHA MESA SI MINORĀ

Inese Pāvule, Baumaņu Kārlis

Inese Pāvule, Cimze

Inese Pāvule, detektīvs scenārijs 

Guntra Kuzmina-Jukna, Negaiss

Guntra Kuzmina-Jukna, Rīts

Guntra Kuzmina-Jukna, Zam uzula nasiedieju

Guntra Kuzmina-Jukna, Sorgengels

Guntra Kuzmina-Jukna, Pie tava augsta balta loga

Guntra Kuzmina-Jukna, Skaista skaista teo muizena

 

Guntra Kuzmina-Jukna, TOVS VYSUMS

Guntra Kuzmina-Jukna, Zvierbuli, zvierbuli