VI LATGALES MŪZIKAS SKOLU IP PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE, IP SITAMINSTRUMENTU SPĒLE AUDZĒKŅU KONKURSA NOLIKUMS

Konkurss notiks Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Konkurss notiks divās daļās: 2018. gada 6. martā uzstāsies IP Flautas spēle un Saksofona spēle audzēkņi, 2018. gada 8. martā uzstāsies IP Obojas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Tubas spēle, Sitaminstrumentu spēle audzēkņi.

Konsultācijas mūzikas vidusskolas reflektantiem:

  • 19. janvāris plkst. 11:00
  • 16. februāris plkst. 11:00
  • 16. marts plkst. 11:00
  • 27. marts plkst. 11:00
  • 18. maijs plkst. 11:00