2019. gads

Mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss "Ritmu ritmos"
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10v un 20v izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta

2018. gads

Skaņais Bolss 2018
VI LATGALES MŪZIKAS SKOLU IP PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE, IP SITAMINSTRUMENTU SPĒLE AUDZĒKŅU KONKURSS
Profesionālās ievirzes 10v un 20v izglītības programmas kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu Valsts konkursa II kārta