Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV 4601

Tālr.: +371 64622480, +371 64622889

Fakss: +371 64624463

E-pasts: jirmv@jirmv.lv

Reģistrācijas numurs: 90000011501

Konta numurs: LV45TREL2220526005000

Skolas darba laiks: P.- Pk. 7:00 – 21:00

Administrācijas kontakti:

Direktors: Romāns Ivanovs

tālr.: 64624474, mob.tālr.: +37129390214

E-pasts: Romans.Ivanovs@jirmv.lv

*Apmeklētāju pieņemšanas laiki: otrdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00; trešdienās no plkst. 15:00 līdz 17:00

Kanceleja: tālr.: 64622480, mob.tālr.: +37129115507

Maija Lotāne

E-pasts: Maija.Lotane@jirmv.lv

Inga Runča

E-pasts: Inga.Runca@jirmv.lv

Direktora vietnieks mācību darbā: Ilona Čudare

mob.tālr.: +37129115508

tālr.: +37164622892

E-pasts: Ilona.Cudare@jirmv.lv

*Apmeklētāju pieņemšanas laiki: otrdienās no plkst. 13:00   līdz 15:00; Ceturtdienās no plkst. 10:30 līdz 12:30

Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā (mūzikas skolā): Ilze Rauza

mob.tālr.: +37126336039

tālr.: +37164622889

E-pasts: Ilze.Rauza@jirmv.lv

*Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
trešdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00;
piektdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00

Galvenais Grāmatvedis : Zita Šnevele

tālr.: 64624464, mob.tālr.:  +37120229339

E-pasts: Zita.Snevele@jirmv.lv

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: Gunārs Rupainis

mob.tālr.:  +37126150666

E-pasts: Gunars.Rupainis@jirmv.lv 

Izglītības metodiķis: Solvita Ivanova

mob.tālr.:  +37127339908

E-pasts: Solvita.Ivanova@jirmv.lv

Kontaktinformācija saziņai ar izglītības iestādes datu aizsardzības speciālistu:

E-pasts: Dati@jirmv.lv  ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”

Pasta adrese: Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV 4601, ar norādi uz aploksnes “Datu aizsardzības speciālistam”.

* Tikšanos ārpus pieņemšanas laika lūgums saskaņot.