Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola mācībām klātienē uzņem personas pēc vispārējās pamatizglītības sekojošās profesionālās vidējās izglītības programmās:

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE-

klavierspēle

Iestājeksāmeni

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE –

vijoļspēle

alta spēle

čella spēle

kontrabasa spēle

ģitāras spēle

Iestājeksāmeni

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE-

flautas spēle

klarnetes spēle

fagota spēle

saksofona spēle

mežraga spēle

trompetes spēle

trombona spēle

tubas spēle

Iestājeksāmeni

SITAMINSTRUMENTU SPĒLE

Iestājeksāmeni

DIRIĢĒŠANA –

kora diriģēšana

baznīcas mūzikas vadība

Iestājeksāmeni

VOKĀLĀ MŪZIKA

Iestājeksāmeni

MŪZIKA –

Tradicionālā mūzika

Iestājeksāmeni

MŪZIKAS VĒSTURE UN TEORIJA

Iestājeksāmeni

Mācību ilgums 4 gadi.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 35b

Pēc vispārējās vidējās izglītības, priekšzināšanas mūzikā, prasmes instrumenta spēlē profesionālās ievirzes izglītības programmas apjomā.

 STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE –

Ģitāras spēle

VOKĀLĀ MŪZIKA

SITAMINSTRUMENTU SPĒLE

Mācību ilgums 3 gadi

Personas izglītības iestādē par valsts budžeta līdzekļiem uzņem konkursa kārtībā. Eksāmenu prasības atbilst profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām. Reflektantu zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu sistēmā.

DOKUMENTUS PIEŅEM VIDUSSKOLAS KANCELEJĀ

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • Iesniegums
  • Vispārējo izglītību apliecinošs dokuments,
  • Izglītības apliecinošs dokuments par mūzikas skolas beigšanu vai liecība,
  • Medicīniskā izziņa par izglītojamā veselības stāvokli
  • 4 fotogrāfijas (3×4).
  • Iesniedzot dokumentus jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase.

 KONSULTĀCIJAS NOTIKS:  20.maijā plkst. 11.00 

20. jūnijs, 21. jūnijs plkst. 14:00

IESTĀJEKSĀMENI: 26. jūnijs 27. jūnijs 

Vidusskolai ir dienesta viesnīca

PIETEIKTIES PA TĀLRUNI RĒZEKNĒ 646 22480

Adrese:

Atbrīvošanas alejā 56, Rēzekne,

LV-4601

Kontakttālrunis :

646 22480

Fakss 646 24463

e-pasts: jirmv@jirmv.lv