2017.gads

JANVĀRIS

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkursa nolikums

II kārta notiks 23.janvārī plkst.11:00 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas lielajā zālē.

FEBRUĀRIS

Mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss

  1. gada 8. februāris pl.10:00, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola.

Katra skola iesūta pieteikuma anketas (skat. Pielikumā) līdz 18.01.2017

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa nolikums

II kārta notiks 17. februārī plkst.11.00

Pieteikumus sūtīt līdz 3. Februārim uz epasta adresi ilona.cudare@jirmv.lv

Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Vokālā mūzika” audzēkņu valsts konkurss Nolikums

I kārta notiks 2017. gada 2. februārī plkst.14.00 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas lielajā zālē

Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumetnu spēle valsts konkurss

I kārta notiks 2017. gada 21. februārī plkst.10.00 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas lielajā zālē

MARTS

V Latgales mūzikas skolu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss

2017. gada 1. marts un 7.marts, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola

Pieteikumi jāiesniedz līdz  2017.gada 8. un 15.februāris, sūtot uz e-pasta adresi: ilona.cudare@jirmv.lv

Latgales reģiona mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle” ansambļu konkurss “Muzicēsim kopā!”

2017.gada 9.marts Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas koncertzālē, Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 15.februāris, sūtot uz e-pasta adresi: ilona.cudare@jirmv.lv

APRĪLIS

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jauno vokālistu festivāls „Skaņais bolss”

Festivāls norisinās 2017. gada 5. aprīlī plkst. 11.00 JIRMV, Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē.

Pieteikumi (festivāla koncertam, meistarklasēm) jāiesniedz līdz 2017. g. 30. martam, sūtot uz e-pasta adresi: ilona.cudare@jirmv.lv

Rēzeknes reģiona Mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu festivāls – koncerts

Festivāls – koncerts notiks Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā 2017. gada 21. aprīlī plkst. 11.00

Pieteikumus lūdzam nosūtīt  līdz 10. aprīlim, sūtot uz e-pasta adresi: ilona.cudare@jirmv.lv