2019. gads

Februāris

Mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss "Ritmu ritmos"

Konkurss norisinās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā 2019. gada 14. februārī plkst. 10:00

Nolikums

Apliecinājuma paraugforma

Apliecinājuma paraugs

Pieteikuma veidlapa

Pielikums nr.1.

2018. Gads

Novembris

Latgales skicējums

konkurss notiks 2018. gada 30. novembrī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas Lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē. Konkursa norises sākuma un dalībnieku uzstāšanās laiks tiks precizēts pēc pieteikumu saņemšanas

Pieteikumi jāiesūta līdz 2018. gada 1. novembrim. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.

Nolikums

Apliecinājuma paraugforma

Apliecinājuma paraugs

Pieteikuma veidlapa