2018.gads

FEBRUĀRIS

MŪZIKAS SKOLU AUDZĒKŅU FESTIVĀLS - MEISTARDARBNĪCA “DŽEZS TEORIJĀ UN PRAKSĒ”

Festivāla norises laiks un vieta: 2018. gada 27. februāris plkst. 10:00 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Pieteikumi jāiesūta līdz 24. janvārim. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.

Nolikums

Apliecinājuma paraugforma

Apliecinājuma paraugs

Pieteikuma veidlapa

2018.gads

MARTS

VI LATGALES MŪZIKAS SKOLU IP PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE, IP SITAMINSTRUMENTU SPĒLE AUDZĒKŅU KONKURSS

Konkurss notiks Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Konkurss notiks divās daļās: 2018. gada 6. martā uzstāsies IP Flautas spēle un Saksofona spēle audzēkņi, 2018. gada 8. martā uzstāsies IP Obojas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Tubas spēle, Sitaminstrumentu spēle audzēkņi.


Pieteikumi jāiesūta līdz 20. februārim. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.


Nolikums


Apliecinājuma paraugforma


Apliecinājuma paraugs


Pieteikuma veidlapa

2018.gads

APRĪLIS

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas bērnu un jauniešu klasiskās ģitārspēles konkursa „Latgales stīga”

Konkursa norises laiks un vieta: konkurss notiks 2018. gada 11. aprīlī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne

Pieteikumi jāiesūta līdz 3. aprīlim. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.

Nolikums

Apliecinājuma paraugforma

Apliecinājuma paraugs

Pieteikuma veidlapa

 

Reģiona mūzikas skolu IP Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu festivāls „AKORDEON@SMI - 2018”

Norises laiks: 2018. gada 21. aprīlis plkst. 12:00

Norises vieta: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne

Pieteikumi jāiesūta līdz 29. martam. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.

Nolikums

Apliecinājuma paraugforma

Apliecinājuma paraugs


Pieteikuma veidlapa

Koporķestra notis festivālam

LATGALEI 1

LATGALEI 2

LATGALEI 3

LATGALEI 4

The Final Countdown 1

The Final Countdown 2

The Final Countdown 3

The Final Countdown 4

 

Rēzeknes reģiona Mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu festivāls – koncerts

Festivāla norises laiks un vieta: 2018. gada 25. aprīlis plkst. 11:00 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā

Pieteikumi jāiesūta līdz 9. aprīlim. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.

Nolikums

Apliecinājuma paraugforma

Apliecinājuma paraugs

Pieteikuma veidlapa


 

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jauno vokālistu konkurss - Skaņais Bolss

Konkurss norisināsies vienā kārtā – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā 2018. gada 10. aprīlī plkst. 11:00
Konkursa dalībnieku pieteikumus jāiesūta līdz 2018. gada 28. martam
Nolikums

Apliecinājuma paraugforma
Apliecinājuma paraugs
Pieteikuma Veidlapa
Obligātās dziesmas
Gaisma
Lidūneiši
Muna Vosora
Pogolmā
Runcis
Sveceites dzīsmeite