2018.gads FEBRUĀRIS
MŪZIKAS SKOLU AUDZĒKŅU FESTIVĀLS - MEISTARDARBNĪCA “DŽEZS TEORIJĀ UN PRAKSĒ”
Festivāla norises laiks un vieta: 2018. gada 27. februāris plkst. 10:00 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola Pieteikumi jāiesūta līdz 24. janvārim. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.
Nolikums
Apliecinājuma paraugforma
Apliecinājuma paraugs
Pieteikuma veidlapa
2018.gads MARTS
VI LATGALES MŪZIKAS SKOLU IP PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE, IP SITAMINSTRUMENTU SPĒLE AUDZĒKŅU KONKURSS
Konkurss notiks Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Konkurss notiks divās daļās: 2018. gada 6. martā uzstāsies IP Flautas spēle un Saksofona spēle audzēkņi, 2018. gada 8. martā uzstāsies IP Obojas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Tubas spēle, Sitaminstrumentu spēle audzēkņi. Pieteikumi jāiesūta līdz 20. februārim. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.
Nolikums
Apliecinājuma paraugforma
Apliecinājuma paraugs
Pieteikuma veidlapa
2018.gads APRĪLIS
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas bērnu un jauniešu klasiskās ģitārspēles konkursa „Latgales stīga”
Konkursa norises laiks un vieta: konkurss notiks 2018. gada 11. aprīlī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne Pieteikumi jāiesūta līdz 3. aprīlim. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.
Nolikums
Apliecinājuma paraugforma
Apliecinājuma paraugs
Pieteikuma veidlapa  
Reģiona mūzikas skolu IP Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu festivāls „AKORDEON@SMI - 2018”
Norises laiks: 2018. gada 21. aprīlis plkst. 12:00 Norises vieta: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne Pieteikumi jāiesūta līdz 29. martam. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.
Nolikums
Apliecinājuma paraugforma
Apliecinājuma paraugs
Pieteikuma veidlapa  
Rēzeknes reģiona Mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu festivāls – koncerts
Festivāla norises laiks un vieta: 2018. gada 25. aprīlis plkst. 11:00 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā Pieteikumi jāiesūta līdz 9. aprīlim. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.
Nolikums
Apliecinājuma paraugforma
Apliecinājuma paraugs
Pieteikuma veidlapa