2019. gads

Februāris

Aprīlis

Saules Zaķis

Mazo dziedātāju konkurss “Saules zaķis” 13. aprīlī pl. 11:00 JIRMV Mazajā zālē

Nolikums

Skaņais Bolss 2019

Festivāls norisināsies Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā 2019. gada 9. aprīlī plkst. 11:00

Pieteikumi jāiesūta līdz 2019. gada 11. martam. Direktora apstiprinātu apliecinājumu drīkst atvest konkursa dienā.

Nolikums

Apliecinājuma paraugforma

Apliecinājuma paraugs

Pieteikuma veidlapa