Ārpus formālā izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ir akreditēta izglītības iestāde, kurai ir dotas tiesības izsniegt valsts atzītu izglītības, kā arī profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Šogad pirmo reizi skolā notika profesionālās kompetences novērtēšana pretendentiem,Lasīt vairāk

Jaunums! No 2018. gada 1. septembra J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā tiek atvērta jauna izglītības programma – TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE, Ērģēļspēle ar iegūstamo kvalifikāciju – Mūziķis ērģelnieks, koncertmeistars.

Skolā jau 26 gadus darbojas izglītības programma Diriģēšana ar iegūstamo kvalifikāciju Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars. Šī programma daudzu gadu garumā ir vairākas reizes reformēta un pilnveidota, aizvien meklējot labāko variantu audzēkņuLasīt vairāk